Κοιν.Σ.Επ. ΔΗΜΑΡΕΤΗ

Ομήρου 70 , 17121, Ν. Σμύρνη 2130882983, 2130882984 dimareth@gmail.com

 • Συμβουλευτική Γονέων
  Συμβουλευτική Γονέων

  Συμβουλευτική Γονέων

 • Συμβουλευτική Εφήβων
  Συμβουλευτική Εφήβων

  Συμβουλευτική Εφήβων

 • Συμβουλευτική Ενηλίκων
  Συμβουλευτική Ενηλίκων
 • Πρόληψη και Αντιμετώπιση Κοινωνικών Φαινομένων στη Σχολική Κοινότητα
  Πρόληψη και Αντιμετώπιση Κοινωνικών Φαινομένων στη Σχολική Κοινότητα

Generic placeholder image

Συμβουλευτική Υποστήριξη

Η Συμβουλευτική αφορά μια διαδικασία μέσα από την οποία ένα άτομο βοηθιέται με την συζήτηση, μέσα σε ένα περιβάλλον ασφάλειας και αποδοχής , να ξεκαθαρίσει σκέψεις και συναισθήματα, να ξεπεράσει δυσκολίες και να μάθει περισσότερα για τον εαυτό του.

Διαβάστε Περισσότερα

Generic placeholder image

Play Therapy (Παιγνιοθεραπεία)

Η παιγνιοθεραπεία είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας που βοηθάει τα παιδιά να επιλύσουν συναισθηματικές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς και θέματα κοινωνικοποίησης.

Διαβάστε Περισσότερα

Generic placeholder image

Βιώσιμη Ανάπτυξη- Συλλογική Ωφέλεια

Ως «βιώσιμη ανάπτυξη» ορίζονται οι οικονομικές δραστηριότητες, εμπορικές ή ανταλλακτικές, που προωθούν την αειφορία του περιβάλλοντος, την κοινωνική και οικονομική ισότητα, καθώς και την ισότητα των φύλων, προστατεύουν και αναπτύσσουν τα κοινά αγαθά.

Διαβάστε Περισσότερα


Τι είναι η «ΔΗΜΑΡΕΤΗ Κοιν.Σ.Επ»;.

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «ΔΗΜΑΡΕΤΗ» ιδρύθηκε το 2015 με σκοπό την συνεισφορά στη βελτίωση της καθημερινότητας και της Ψυχικής Υγείας, μέσα από την παροχή υπηρεσιών φροντίδας και συμβουλευτικής Υποστήριξης τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και σε επίπεδο αντιμετώπισης. Μέσα από τις δράσεις της δίνεται ιδίαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών περιστατικών, προάγοντας την κοινωνική ωφέλεια και αποβλέποντας στην δυναμική και υγιή επαναδραστηριοποίηση του Κοινωνικού Συνόλου, πάντα προτάσσοντας το άτομο ως απαραίτητο και αδιάσπαστο κρίκο της κοινωνικής αλυσίδας.


Σε ποιους απευθύνεται;.

Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, παιδιά, εφήβους, ενήλικες αλλά και ηλικιωμένους, ανεξάρτητα από τους κοινωνικούς τους ρόλους ή τις κοινωνικές τάξεις στις οποίες ανήκουν. Οι διαφορετικές αλλά και οι κοινές ιδιότητες των εξυπηρετούμενών μας μπορούν να οδηγήσουν στην διαμόρφωση εξατομικευμένων ή ομαδικών προγραμμάτων που προάγουν την ψυχική υγεία και την προσωπική ανάπτυξη των συμμετεχόντων.